درس 7 تولید فیلم : نمای کلی تهیه کننده و کارگردان

366
سینما آموز
سینما آموز 39 دنبال‌ کننده
366 بازدید
اشتراک گذاری

در این قسمت درباره دو بازوی قدرت و مهم یک پروژه فیلمسازی یعنی تهیه کننده و کارگردان به صورت کلی توضیح داده می شود و در درس های بعدی به روی هر کدام از آنها متمرکز خواهیم شد. شما می توانید مجموعه تولید فیلم را در www.cinemaamooz.ir یافت کنید.

سینما آموز
سینما آموز 39 دنبال کننده