اندر احوالات کودکی ( ناخن جویدن )

577

ناخن جویدن رفتار نامناسب و اختلالی است که می تواند ناشی از ناراحتی، نگرانی، هیجان یا بی حوصلگی کودک شما باشد. جویدن ناخن می تواند به عادت کودک شما بدل شده و اگر ترک داده نشود تا بزرگسالی همراه کودک شما بماند. با دکتر محرری همراه باشید تا با محرک های ناخن جویدن در کودکتان و روش های مناسب برخورد و ترک این عادت آشنا شوید.