جایگاه اعتبارات قرآنی در لایحه بودجه سال ۹۹ کجاست

431

کاهش اعتبارات قرآنی در لایحه بودجه سال ۹۹ موضوعی است که طی هفته گذشته اهمیت ویژه ای برای جامعه قرآنی داشت. در این فیلم به جزئیات تخصیص بودجه به اعتبارات قرآنی و نگاه آماری به روند میزان کاهش اعتبارات در ۱۰ سال اخیر پرداخته می‌شود.

pixel