جشنواره انار در شهر «درجزین»

15
وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 32.4 هزاردنبال‌ کننده

پنجمین جشنواره انار شهر «درجزین» استان سمنان، امسال نیز همانند دوره‌های گذشته ۱۰ تا ۱۲ آبان ماه برگزار می‌شود. محوریت این جشنواره انار و مشتقات آن است. هدف از برگزاری جشنواره انار «درجزین» معرفی شهر، شناساندن محصول انار آن و ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی است.

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 32.4 هزار دنبال کننده