سمپاشی ومحلول پاشی باغات و زراعت

3,203
پهپاد سمپاش T16 مخصوص باغات ومزارع بامخزن ۱۶ لیتری

#

4 ماه پیش
فالو=فالو
pixel