حواشی سخنان رئیس جمهور در خصوص خروج یک جانبه آمریکا از برجام

99

شبکه یک- 7 مهر 97- 23:30| آقای دکتر واعظی در خصوص سخنان رئیس جمهور در خصوص خروج یک جانبه آمریکا از برجام و واکنش ها در این باره اظهار داشت: از دو لحاظ می شود به این موضوع برخورد کرد. یکی اینکه یا سهوا یا عمدا رسانه های مختلف، شخصیت ها، سیاستمداران و رهبران کشورهای مختلف به نوعی سخنرانی آقای دکتر روحانی را در مقابل سخنرانی آقای ترامپ قرار دادند و برایشان مهم بود که یک سخنرانی از ادبیات غیر سیاسی، غیر حقوقی، بسیار سخیف و یک سخنرانی دیگر حقوقی، سیاسی و منطقی و بسیار محکم.

پایشگری
پایشگری 949 دنبال کننده