پختن نان برای سیل زدگان حمیدیه اهواز

137

اهالی اهواز و مردم نزدیك به شهر حمیدیه اقلام ضروری را به این طریق به دست سیل زدگان می رسانند.

فاطمه
فاطمه 0 دنبال کننده