تومور قاعده کندرسارکوما

63
خارج کردن کامل تومور قاعده کندرسارکوما در بیمار جوان چهل ساله به روش آندوسکوپیک برای یافتن اطلاعات بیشتر به آدرس سایت کلینیک MOH در http://mohclinic.com/ مراجعه کرده و یا با شماره های 02188209727 یا 02122077140 یا 02126406544 تماس حاصل فرمائید.
pixel