ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

اولین پرواز آموزشی خودم با هواپیمای بلوبرد در فرودگاه پیام

67
بعد از موفقیت در دوره های تئوری و سیمولاتور در آموزشگاه پرواز هوایی این پرواز اولین پرواز آموزشی من با هواپیمای بلوبرد به همراه مربی در فرودگاه پیام بود .
لذت پرواز 22 دنبال کننده
pixel