واکنش ها به تشدید سرکوب مردم بحرین

369
تشدید سرکوب مردم بحرین همزمان با هفتمین سال قیام مردم این کشور توسط رژیم بحرین
کلاکت 15.9 هزار دنبال کننده
pixel