جراحی بینی گوشتی |هزینه عمل بینی گوشتی | فیلم بینی گوشی

12,259
در این ویدیو شاهد عمل بینی گوشتی فردی هستیم که بسیاری از پزشکان آن را جراحی نمیکنند تا اما یک جراح این کار را انجام می دهد و بسیار هم عالی عل می کند. مطلب را کامل بخوانید : doctornosesurgery.ir/surgery-fleshy-nose/
pixel