توضیحات مختصر در مورد اساسنامه کانو ناشنوایان ایران سال 82 و 95 (قسمت اول)

88
کانون ناشنوایان ایران 19 دنبال‌ کننده
88 بازدید
اشتراک گذاری
قسمت اول توضیحات مختصر آقای فریدون خلیلی عضو هیات مدیره سابق کانون ناشنوایان ایران، عضو هیات مدیره سابق کانون ناشنوایان استان تهران و مسئول پیگیری اساسنامه‌ی کانون ناشنوایان ایران و درمورد اساسنامه‌ی حقیقی و حقوقی
pixel