کارگاه زبان بدن - مدرس : سهیل رشیدی ثابت

1,447
کلیپی کوتاه از دوره اصول وفنون مذاکره ، کارگاه زبان بدن درمدرسه کسب وکار بن ژیوار با اشاره ای به مزاج شناسی واناگرام
پسرکشی
%80
کارگردان: محمدهادی کریمی مدت زمان: یک ساعت و 32 دقیقه
پسرکشی
pixel