گزارش تصویری شبکه جهانی جام جم از قطار جادویی1(تهران-گرگان)

422

داستان قطار جادویی به حقیقت پیوست و اولین قطار جادویی با حضور کارآفرینان برتر کشور از تهران به سمت گرگان حرکت نمود.در این فیلم گزارشی تصویری از این سفر در شبکه جهانی جام جم مشاهده می نمایید که مهندس علی زارعی نویسنده کتاب قطار جادویی نیز در استودیو حضور دارند و درباره قطار صحبت می کنند اطلاعات بیشتر در سایت زیر ببینید www.n-javan.com