در ایران، رابطه معناداری بین قیمت و مصرف سوخت وجود ندارد

148
روایت شیما حاجی نوروزی، تحلیلگر مسائل اقتصادی از پیامدهای گران کردن سوخت در زمان نامناسب: در ایران، رابطه معناداری بین قیمت و مصرف سوخت وجود ندارد/ با گران کردن بنزین، مصرف مردم تغییر چندانی نخواهد کرد/ هزینه‌هایمان را با کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کنیم، اما آیا می‌دانید درآمدهایمان مثل کشورهای عقب مانده است؟/ غرب به دنبال شکاف بین دولت- ملت است، با اجرای سیاست گرانی سوخت در زمان نامناسب، این سیاست در ایران اجرایی خواهد شد!
pixel