از تجربه های ناموفق می توان به تجربه های موفق دست یافت

181
شهردار ناحیه 2 منطقه 18 شهرداری تهران:
ایرنا 4.3 هزار دنبال کننده
pixel