خبر غربالگری رایگان پای دیابتی انجمن حمایت از پای سالم

625

بیماران در تاریخ 22 ابان ماه با مراجعه به مراکز پاپزشکی بیمارستان پاستورنو، بیمارستان مدائن و مرکز طب پیشگیری و ارتقای سلامت نسخه در طرح ملی چکاپ پای بیماران دیابتی شرکت کرده و از معاینه رایگان در این ایام بهره مند شدند. نوبت دهی از طریق سامانه 02143682 ویا مراجعه به سایت انجمن www.IHFA.ir