آموزش زبان انگلیسی توسط فیلم

147
147 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

-"این کانال همیشه فعاله، پس اگه مشکلی پیش اومد یا کسی که نباید، مشکل درست کرد با من تماس بگیرین" -"باشه" -"خیلی خب" -"موفق باشی" 'Sth goes sideway': sth goes wrong. درست پیش نرفتن چیزی، خراب شدن اوضاع.