موشن گرافیک «گزینه ملی»

183
در این اثر نمونه های بسیاری از چگونگی حمایت دولت ها از تولید داخلی و جلوگیری جدی از قاچاق کالا به عنوان عامل مخرب تولید ملی معرفی شده و اقتصاد دانش بنیان به عنوان گزینه ای ویژه برای کشور با توجه به مزیت تعداد بالای دانشجویان بر شمرده شده است.
pixel