شرکت رب تبرک هم حمیدش گم شده

3,071

شعر طنز مهدی امام رضایی اجرا شده در چهاردهمین شب طنز انقلاب اسلامی-- نطنز14 -- 17اسفند--- حسینیه هنر تهران