کرم دورچشمتان را چگونه استفاده می کنید؟!

2,361

پوست دور چشم یکی از حساس ترین نقاط بدن است که نیاز به توجه و مراقبت ویژه دارد. انتخاب کرم مناسب برای دور چشمتون بسیار ضروریست که با توجه به سن، نیازهای دورچشم، میزان چین و چروک، میزان حساسیت پوست اطراف چشم و ... انتخاب می شود. ادامه مطلب https://goo.gl/chTAi6