قسمت اول برنامه کافه گردی-کافه گندم تنکابن

1,148

آغاز فصل اول برنامه کافه گردی ؛ برنامه ویدیویی تخصصی معرفی و ارزیابی کافه و رستوران ها نخستین همکاری مشترک بازتاب و آپارات هر شنبه ساعت 21 شما نیز کافه ها و رستوران های منطقه خود را معرفی نمایید