بررسی گیرش مچ دست در حرکت پرس سینه هالتر

358

در این پادکست مجید باقر خشتی نحوه صحیح گیرش مچ دست در حرکت پرس سینه هالتر را به شما عزیزان آموزش می دهد و خطرات احتمالی در اثر گیرش نادرست را بیان می کند.