بیا دورش بگردیم -ایران

128

ایران پر از جاهاییه که می‌شه گاهی با پای پیاده، گاهی با دوچرخه، گاهی سوار ماشین‌های گذری، سوار قطار و اتوبوس و ماشین شخصی و هواپیما، حتی با اسکیت به اون‌ها رسید و حیرون زیبایی‌شون شد. به جاهایی که وقتی بهشون می‌رسیم یاد رویای دیرینمون می‌افتیم. کاش می‌شد همه چی رو ول کنیم و همونجا موندگار بشیم.  از اینجا تا هرکجای ایران، نزدیک و دور.

اسنپ تریپ
اسنپ تریپ 24 دنبال کننده