مدیرعامل هم محکوم به پرداخت بدهی های شرکت است اگر:

99
ستاره ایوبی 2 دنبال‌ کننده

میدانیم که مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی هنگام ورشکستگی محکوم به پرداخت بدهی شرکت نیستند. اما استثنائاتی وجود دارد یعنی مدیر عامل ملزم به پرداخت بدهی های شرکت می شود.در این ویدئو به بررسی این موارد می پردازیم.

pixel