یک دقیقه تماشای آتن در یونان

183
آتن یکی از شهر های با اصالت وقدیمی در یونان شهری که اسم اون از آتنا ایزدبانوی خرد و جنگ و الهه نگهبان این شهر گرفته شده‌.
pixel