بیرداینامیک Hello Phonum

146
فونوم یک اسپیکرفون بلوتوثیِ بی سیم است که دنیای جدیدی از ارتباطات را به روی کاربران خود می گشاید. تیم های مختلف در سراسر جهان در هر زمان و هر مکان می توانند با هم ملاقات کنند. فونوم فضای همگراییِ سرشار از تفاهم ایجاد می کند؛ انگار همه یک جا هستند. صدای همه شنیده می شود. هیچ ایده ای گم نمی شود.
pixel