حال ناخوش دارو

267
نگاه نگران به حال ناخوش دارو آمریکا از ابتدا ادعا می کرد کالاهای غذایی و پزشکی را تحریم نکرده است اما کمبود برخی داروها در کشور و همکاری نکردن شرکت های اروپایی به بهانه تحریم ها، نشان می دهد ایران در تحریم ها دارویی هم به سر می برد
pixel