متخصص ارتوپدی و زانو

59
کلیک پزشکی
کلیک پزشکی 18 دنبال‌ کننده

دکتر فراهینی عزیز همراه جدید کلیک پزشکی هستن، و اولین موضوع، بحث بسیار مهم آرتروز مفصل زانو و درگیر شدن سایر مفاصل هست. یکی از مسائل پر دغدغه این روزها

کلیک پزشکی
کلیک پزشکی 18 دنبال کننده