آموزش dialux evo - طراحی روشنایی و نورپردازی فروشگاه فرش در محیط دیالوکس

258
اکووات - Ecowat
اکووات - Ecowat 8 دنبال‌ کننده

در این ویدیو به سراغ طراحی نورپردازی و روشنایی یک فروشگاه فرش رفته‌ایم. ابتدا یک مدلسازی کلی از یک فروشگاه انجام می‌دهیم و سپس با اضافه کردن تجهیزات، ظاهر مدل را به فروشگاه فرش نزدیک میکنیم. در نهایت با استفاده پنل (روشنایی عمومی) و چراغ های ریلی ۶۰ و ۳۵ وات (روشنایی تاکیدی) فروشگاه را نورپردازی میکنیم. فایل این مدل برای تمرین نورپردازی در وبسایت اکووات، بخش مجله اکووات، مقاله مربوط به این آموزش موجود و قابل دسترسی است.