استانبول از نگاهی دیگر

1,865

نگاهی به سنت عزاداری در محله هالکالی استانبول و حضور خاص زنان در این عزاداری

فطرس دونا
فطرس دونا 35 دنبال کننده