استانبول از نگاهی دیگر

1,996
نگاهی به سنت عزاداری در محله هالکالی استانبول و حضور خاص زنان در این عزاداری
فطرس دونا 35 دنبال کننده
filimo
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
حامد در شب عروسی اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می شود...
pixel