حسام الدین سراج - رویای وصل

714

ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما ای درشکسته جام ما، ای بردریده دام ما ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما جوشی بنه در شور ما، تا می شود انگور ما ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما آتش زدی در عود ما، نظاره کن در دود ما ای یار ما، عیار ما، دام دل خمار ما پا وامکش از کار ما، بستان گرو دستار ما در گل بمانده پای دل، جان می دهم چه جای دل وز آتش سودای دل، ای وای دل، ای وای ما

❤Brooz❤Video❤
❤Brooz❤Video❤ 5.4 هزار دنبال کننده