فیلم سینمایی«دلیران ایران2»با زیرنویس انگلیسی

1,522

"دلیران ایران2" عنوان فیلم سینمایی است که از سریال فاخر مختار نامه ، به کارگردانی داود میرباقری ، استخراج شده است. مختارثقفی به پشتوانه همین ایرانیان شیعه و به نیت خون خواهی از حسین ابن علی(ع) علم قیام برافراشته و از آنجا که به وفای کوفیان امیدی نداشت نقش اصلی در قیامش را به عهده ایرانی ها گذاشت و کیان ایرانی ، یکی از سرداران اصلی قیام مختار شد. 1428