راهنمای ثبت نام والدین دانش آموزان در سامانه ارداک

193

این ویدئو برای راهنمایی والدین محترم دانش آموزان تهیه گردیده، تا ضمن آشنایی با سامانه ادراک از امکانات منحصر بفرد آن، نظیر ردیابی سرویس مدارس و پیام رسان اختصاصی مدارس آشنا شوند.