5 تحرک اسرارآمیز مجسمه ها در مقابل دوربین (مستند کوتاه)

381
پرونده های مرموز 248 دنبال‌ کننده

در این مستند کوتاه،با 5 تحرک معروف تندیسها آشنا میشوید. آدرس کانال پرونده های مرموز در تلگرام،گپ و سروش @Secretfiles

pixel