معنای عصمت چیست؟ چرا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله استغفار می کردند؟

402

در این که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله معصوم بوده و گناهی نمی کردند، بلاشک هیچ گونه تردیدی نیست! اما اینکه ایشان، زیاد استغفار می نمودند، ایرادی به عصمت ایشان وارد است یا خیر، جواب آن را در این کلیپ، حتماً ببینید.

pixel