فیلم لحظه خودکشی از پل در بزرگراه امام علی تهران (۱۶+)

1,245

یک دختر جوان با پرتاب خود از روی پلی در بزرگراه امام علی(ع) تهران به زندگی خود پایان داد. تصاویری که در این ویدئو می بینید توسط شهروندان در اختیار رسانه ها قرار گرفته است. www.nikru.ir