پای آن سروِ روان، اشکِ روانی داشتم

891
ایرنا 6.3 هزار دنبال‌ کننده
۳۶۵ روز، از فراقِ «محمّدرضا شجریان» گذشت. این گزارش را با یادِ گرم و روشنِ آن دردانۀ موسیقی ایرانی و به احترامِ ریحانه یاسینی، سردبیرِ فقیدِ ایرنا۲۴ که صدایش به نرمی و آرامی، بر سوگوارۀ خسرو آوازِ ایران نشسته است، می‌بینید. *عنوان، مصراعی‌ست از غزلِ نغمۀ حسرت، سرودۀ محمّدحسن رهی معیری، که استاد شجریان، تصنیفِ «یادِ ایّام» را براساسِ آن خوانده است.
ایرنا 6.3 هزار دنبال کننده
pixel