الفما | ویدئو هایکو (ویدئو شعر) | ونوس جلالوند

196
الفما
الفما 1 دنبال‌ کننده

یک ویدئو هایکو (ویدئو شعر) از ونوس جلالوند مطالب بیشتر در سایت الفما: alefma.ir

الفما
الفما 1 دنبال کننده