حضرت محمد(ص): ابرمرد تاریخ!

307
گمنامان 60 دنبال‌ کننده

کاری از گروه المومن الرشید در رسانه یهودی ماسونی یوتیوب که در آن با ذکر خصوصیات و ویژگی هایی چند از حضرت محمد(ص) اسوه و الگو بودن ایشان را در بین تمامی پیامبران پروردگار به اثبات می رساند!

گمنامان 60 دنبال کننده
pixel