حضرت محمد(ص): ابرمرد تاریخ!

503
کاری از گروه المومن الرشید در رسانه یهودی ماسونی یوتیوب که در آن با ذکر خصوصیات و ویژگی هایی چند از حضرت محمد(ص) اسوه و الگو بودن ایشان را در بین تمامی پیامبران پروردگار به اثبات می رساند!
گمنامان 89 دنبال کننده
pixel