پلاستیک کش مجهز به کودریز دامی و پانچر

22
#کودریزمالچرتیداپارس امروزه با هدف کاهش مصرف نهاده ها نیاز به ادوات زراعی ترکیبی برای انجام همزمان چند عملیات بیش از پیش می باشد. کودریز مالچر تیداپارس از سری ادوات ترکیبی و پر استقبال برای کشت های ردیفی و زیر پلاستیکی کودریز مالچر تیداپارس دارای تاییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون جهت مشاوره و دریافت کاتالوگ با ما تماس بگیرید: 09904823436WWW.TIDAPARS.COM
pixel