۷- Startups Valuation -روش ارزش گذاری Scorecard

1,497

در ویدئو قبل روش ارزش گذاری Berkus رو بهتون معرفی کردیم. در این ویدئو روش ارزش گذاری Scorecard و منطقش رو هم همراه با مثال بهتون توضیح میدیم. همراه با این ویدئو چک لیستی از پارامترهای تعیین کننده ارزش استارتاپ منتشر خواهد شد که می تونید از کانال تلگرام اسمارت آپ ونچرز دانلود کنید. @smartupventures

Smartup Ventures
Smartup Ventures 96 دنبال کننده