آموزش CASP - عوامل تأیید چند فاکتور

37
دانلود نسخه کامل این مجموعه آموزش در : https://farinmedia.ir/lynda-casp-cert-prep-2-enterprise-security-architecture/
pixel