دکتر محمد ایزدیار، مدیر خدمات آموزشی دانشگاه

21
زاویه دکتر محمد ایزدیار، مدیر خدمات آموزشی دانشگاه و استاد گروه شیمی دانشکده علوم در برنامه زاویه: انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹، از ۲۰ تا ۲۶ دی ماه است. آیین نامه ها و قوانین جدید آموزشی باعث تسهیل در امور آموزشی دانشجویان شده است. در روزهای تعطیل و روزهای جمعه، آزمون پایان ترم برگزار نخواهد شد. #انتخاب_واحد #نیمسال_تحصیلی #آزمون روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد @fumpr
pixel