برنامه « شب قصه » ؛ شبکه جهانی جام جم - تاریخ پخش : 15 شهریور 99

29
12708 - "شب قصه" به تهیه کنندگی وکارگردانی امیرحسین محمودی فرد،داستانهایی ازمتون کهن ایرانی( شاهنامه فردوسی،پنج گنج نظامی،منطق¬الطیر عطارنیشابوری ومثنوی معنوی مولانا)راانتخاب وقصه گوی برنامه(دکتر عطاالله کوپال) از چهره های مطرح ادبیات وهنرکشور،با قرائت صحیح، بیان و لحن جذاب این داستانها راروایت میکند .همچنین استاد علی اشرف صندوق آبادی ازاساتید برجسته خوشنویسی (نستعلیق) ابیاتی ازداستان رانگارش وآقایان بهروزشیری آهنگسازونوازنده تار،سه تاروعود به همراه میثم منتظران (تنبک)راوی برنامه راهمراهی میکن
pixel