پاسخ محسن قاسمی به پرسش حاضران در مجمع 1396

338
شامگاه سه شنبه، 26 دی 1396، مجمع عمومی عادی سالانه انجمن حسابداران خبره ایران در تالار جابر بن حیان دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. دکتر محسن قاسمی (دبیرکل انجمن)، پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس انجمن (رضا یعقوبی)، به پرسش های حاضران پاسخ گفت.
pixel