ساختن خونه جنگلی برای خرگوش!

452
ShessaMedia
ShessaMedia 58 دنبال‌ کننده

شسامدیا - توو این قسمت از انسان نخستین می بینیم که چطور میتونیم برای خرگوش هامون توو جنگل یه خونه بسازیم با گِل و بامبو!

ShessaMedia
ShessaMedia 58 دنبال کننده