Talking Ginger - Talking Ginger

20,851

دیرهنگام است و جینگر اماده خواب می باشد.او به یک دوش اب گرم نیاز دارد و باید خشک شود.باید دندانهایش را مسواک زده و اماده خواب شود.شما باید اورا کمک کنید.هر وقت که شما او را برای خواب اماده نمایید یک قطعه از رویاهای او را اماده کرده اید. دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/com.outfit7.talkinggingerfree

ایران اپس
ایران اپس 780 دنبال کننده