كلاس هاي آنلاين سامانه آموزش مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

264
در اين ويديوي آموزشي نحوه ثبت نام در سامانه آموزش مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و استفاده از دوره هاي آموزشي و كلاس هاي آنلاين اين سامانه معرفي مي گردد.
pixel