آموزش رفتار گروهی به ماهیان توسط ربات ماهی

201
هدف اصلی این ربات ماهی تنها زندگی در میان ماهی ها نیست، بلکه این ربات ماهی برای آموزش گروهی ماهی ها و دیگر جانوران طراحی و ساخته شده است.
اول خبر 21 دنبال کننده
pixel